Ett kostnadseffektivt event-alternativ

Som InHouseproducent arbetar jag hos er på konsultbasis, och fakturerar därför endast timkostnad. Du som kund slipper dyra OH och administrativa kostnader som normalt annars påförs en faktura vid ett eventuppdrag. Jag gillar denna transparens som innebär ett renare och tydligare förfarande.