Favoritkund

Min favoritkund har ett syfte med sitt arrangemang, stort som litet. Han/hon ser sitt event som en investering och har därför avsatt tid och pengar i relation till vad han/hon vill att resultatet skall bli. Hon/han ser mig som en yrkesman, vilket gör att hon/han koncentrerar sig på budskapet istället för att välja färger på servetter och avec till kaffet. Min favoritkund vet att tydlighet är viktigt, och har en förståelse för att man måste mena vad man säger. Han/hon vill ha en ordentlig utvärdering och planerar in tid för uppföljning och fortsatt arbete efteråt.