CV/ Referenser

Utbildningar

Härnösands Folkhögskola motsvarande tvåårig social linje, pedagog 80 på Mitthögskolan i Härnösand, 120 poäng fil kand med ekonomi som bas – Mitthögskolan i Sundsvall samt Uppsala universitet. Psykosyntesterapeut 4 år. Psykosyntesakademin i Stockholm.

Språk

Svenska och engelska flytande. Franska i måttliga mängder

Övriga meriter

Mor vid 30 års ålder.
Coachutbildning på Ringominstitutet i Norge.

NU Konsultuppdrag som InHouseproducent. Samtalsterapeut med
mottagning i Stockholm och Öregrund.
2001 Sista projektet avslutat på Kulan Arrangemang 10 mars
1992 Startar Kulan Underhållning AB – företagsunderhållning och management
1989 Startar Kulan Arrangemang AB – eventbolag. Ägare, programansvarig, marknadsansvarig/försäljningsansvarig samt företags och personalutveckling. Startar (delägare) Kulan Konferens och bokningsservice (numera Blick möteskonsult AB)
1988 Bokningsbolagets aktivitetsavdelning startar. Ansvarig.
1984 Startar Bokningsbolaget inom Kinfogruppen/Skeviks gård. Ansvarig chef.
1969-1983 Arbetar som ridinstruktör, ledare inom Svenska kyrkan. Servitris och aktivitetsansvarig på Gotland och i Härjedalen samt reseledare i de nordiska länderna.

Diverse uppdragsgivare med vilka jag samarbetet:

Exempel på arbetsuppgifter inför ett event:

Exempel på arbetsuppgifter inför en underhållninsproduktion:

 • FöreningsSparbanken
 • AstraZeneca
 • Telia
 • Pharmacia & Upjohn
 • WSP
 • Skattemyndigheten
 • SEB
 • Trygg Hansa
 • Riksbyggen
 • Pripps
 • Nordea
 • Gotabanken
 • Fjärde AP fonden
 • Situationsanalys kundföretag som ligger till grund för en disposition - syfte och metod för att nå till målet.
 • Förhandling och kontrakt-skrivning leverantörer
 • Information – muntlig och skriftlig till gäster, leverantörer och anställda inom företaget.
 • Val av möteslokal och föreläsare
 • Förberedelse och regi av scenpersoner tillika chefer
 • Idé och produktion talarstöd
 • Dekor samt rekvisita på scen
 • Scenografi och regi
 • Teknikproduktion
 • Uppföljning och utvärdering av arrangemang
 • I vissa fall pressarbete och övrig marknadsföring för produktionen
 • Upprättande av ett relevant körschema
 • Situationsanalys kundföretag som ligger till grund för en disposition - syfte och metod för att nå till målet.
 • Val av underhållare utifrån ovanstående preferenser.
 • Förhandling och kontrakt-skrivning artister, musiker och skådespelare
 • Upphandling och koordination scenteknik
 • Upphandling och koordination scendekor
 • Upprättande av relevant körschema
 • I vissa fall pressarbete och övrig marknadsföring för produktionen